grönt träd och ökenregn

vem är trädet som börjat spira där andra träd vissnat ner?

vems är tårarna som faller tunga
vems är smärtan
vems

lidandet

och hur kan du säga att du gör det för vår skull
när det är våra tårar som bryter vår arma jord

allra hårdast

hackespett och jordfräs

finns där en domedag så delar den oss alla

rakt igenom livet

skratt från gråt

och bildar extrakt av hatet
så att hatet blir synbart

oförargligt synbart

och vi ska se ut från de gröna skotten och ropa till varandra

– var det blott detta som skrämde oss så?