meditation*kodord*rama

huset på berget 
gestaltat i blod

ritten
kadavret
barnet utan huvud

men hur ska jag kunna betrakta utan att värdera, 

du kallar dig gud
men din hand på min axel tynger så hårt

en hinna täcker mina ögon
och mina tårar