Som en vattenballong mot tegelväggen

djävulen för till rena vattenhål
släcker den otröstliges törst

kan vi då inte säga att
det måste vara av godo?

ståndaktigheten
är bara dygd
för den svage

min dygd är lidelsens

jag kallar dig min gud
när dina händer renar
min oskuld

darrande väntar vi
när den smekande tungan
får vågen att äntligt falla

djupare

i glädjen

djävulen leder oss
bort från den lede
och den leda

exstasen bringar salighet

segern vinns bara
när vi medger
och vårdar

vårt nederlag