Om att vara redskap

En kamin kan inte av egen kraft öka medeltemperaturen i rummet
Den kan bara vara den plats där elden kan brinna

Mer är den inte gjord för